Švarc systém

Švarc systém je označení pro ekonomickou činnost, mezi OSVČ a zaměstnavatelem.

Když OSVČ vykonává běžné pracovní povinnosti jako je docházka od pondělí do pátku, plnění pracovního plánu, odchody a příchody, využívá prostředků zaměstnavatele, atd..

ŠVARC SYSTÉM je pro zaměstnavatele (odběratele) méně zavazující:

  • smluvní vztah mezi těmito dvěma skupinami lze kdykoliv snadno ukončit (není třeba hledat výpovědní důvod a zejména případně platit odstupné)
  • zaměstnanec (poskytovatel) nemá nárok na placenou dovolenou nebo různé mzdové příplatky, přesčasy, atd.

Počet majitelů živnostenského oprávnění se pohybuje zhruba kolem jednoho milionu. Tato skutečnost z nás činní podnikavé rekordmany. Ale čísla jsou velmi zavádějící. Podnikavost českého národa není taková, jaká by ve skutečnosti měla být. Situace „na papíře“ a v reálu je velmi odlišná. Množství podnikatelů v české republice výrazně zkreslují ti, kteří pracují v ŠVARC SYSTÉMU.

V roce 1992 byl státem ŠVARC SYSTÉM zakázán. Ten však úplně nezmizel a stát zjistil, že jeho prokázování nebude jednoduché.

Do všeho vstoupil nový zcela legální fenomén outsourcing.

Tedy stav, kdy si firma na činnosti, které potřebuje ke svému provozu, ale nejsou předmětem jejího podnikání (např. na úklid, péči o počítačovou síť či účetnictví) najímá externí subjekty, místo aby kvůli nim sama zaměstnávala lidi.  Mezi legálním outsourcingem a nelegálním ŠVARC SYSTÁMEM  je hranice někdy velmi tenká. Nápad zlegalizovat ŠVARC SYSTÉM nikdy neprošel. V roce 2007 se zákoníku práce vypadla zmínka o zákazu ŠVARC SYSTÉMU, ale to však neznamenalo jeho legalizaci.

Výslovný zákaz se navíc od roku 2012 opět do zákoníku práce vrací.